,
rozwiń

Regulamin gifdnia.pl

§1 Definicje

 1. "Użytkownik" - osoba korzystająca z Serwisu.
 2. "Cronix" - operator Serwisu, firma Cronix Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 32, 02-672 Warszawa, NIP 5272307270, REGON 01632918200000, KRS 0000108618.
 3. "Serwis" - zestaw wszystkich usług dostępnych w domenie gifdnia.pl.
 4. "Kontent" - muzyka, gry, filmy, tapety, motywy, zdjęcia lub inne pliki i treści dostępne w Serwisie.
 5. "Usługa" - odpłatne lub nieodpłatne przekazanie lub udostępnianie Kontentu Użytkownikom.
 6. "SMS" - usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w sieciach operatorów komórkowych o podwyższonej wartości. Służy do uiszczania opłat za pobierany i/lub otrzymywany Kontent.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Serwis dostępny jest dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 2. W szczególności niektóre Usługi świadczone na Serwisie dostępne są tylko dla użytkowników telefonów komórkowych polskich operatorów sieci GSM (T-Mobile, Orange, Plus, Play).
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

§3 Zasady korzystania z serwisu

 1. Serwis może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet. W szczególności Użytkownik nie powinien:
  1. naruszać praw innych Użytkowników do korzystania z Serwisu;
  2. naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;
  3. korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.

§4 Zasady współpracy oraz koszty Usług

 1. Cronix dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
 2. Cronix z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności: zmianę przepisów prawnych, utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w Serwisie, utratę praw do domeny albo istotną awarię sprzętu.
 3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 4. Użytkownik może dobrowolnie zapisać się do korzystania z usługi newslettera. W ramach korzystania z newslettera Użytkownik będzie otrzymywać wiadomości SMS w postaci treści tekstowych oraz linków do Kontentu w Serwisie.
  1. Aby zapisać się do usługi newslettera, Użytkownik musi wysłać wiadomość SMS z treścią OTRZYMUJ na numer 60168. Koszt SMS-a zapisującego do newslettera jest zgodny z planem taryfowym Użytkownika (SMS ten nie obarcza rachunku Użytkownika dodatkowymi opłatami). W odpowiedzi użytkownik otrzyma SMS z informacjami od operatora GSM dotyczącymi nazwy Serwisu, kosztów usług i sposobu wypisania się z newslettera.
  2. Po zapisaniu się do usługi newslettera Użytkownik będzie otrzymywać trzy razy w tygodniu (wtorki, czwartki i soboty) SMS z informacją i linkami do nowych treści w Serwisie. Koszt otrzymanego SMS-a to 1zł netto (1,23zł z VAT).
  3. Aby zrezygnować z otrzymywaniem wiadomości SMS związanych z usługą newslettera, Użytkownik musi wysłać wiadomość SMS o treści STOP OTRZYMUJ na numer 60168. Koszt SMS-a wypisującego z newslettera jest zgodny z planem taryfowym Użytkownika (SMS ten nie obarcza rachunku Użytkownika dodatkowymi opłatami).
  4. Cronix oświadcza, że opłaty za błędnie wysyłane SMS-y nie będą zwracane.
  5. Cronix dołoży wszelkich starań, aby treści, do których linki będą przesyłane Użytkownikom, były dla nich jak najciekawsze.
 5. Cronix nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
  2. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Cronix przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  3. korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Cronix;
  5. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Cronix;
  6. szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Cronix;

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie przez Cronix danych osobowych Użytkowników odbywa się na podstawie i zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 2. Cronix zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Użytkowników.

§6 Polityka cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer identyfikacyjny.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowzazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. 1W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§7 Reklamacje i zapytania

 1. Wszelkie reklamacje i zapytania należy składać pod adresem cronix@cronix.pl

dodaj z pliku dodaj z sieci